Regulamin
Konkursu
Muzycznego

(v. 1.0.4, 03/02/2023r.)

§A Informacje początkowe

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy:
   Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ w kategorii przedszkola,
   Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ w kategorii I - III (szkoła podstawowa),
   Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ w kategorii IV - VIII (szkoła podstawowa),
   Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ w kategorii szkoły ponadpodstawowe.
 2. Organizatorem Konkursu Muzycznego Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Maryjnej ‘Sancta Maria’ na Jasnej Górze w Częstochowie, edycja 2024 (w dalszej części: Festiwalu) jest Stowarzyszenie ‘Sancta Maria’ (w dalszej części: Organizator) z siedzibą przy ul. Ewy 7, w Częstochowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320699.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu tegorocznego Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym https://festiwalsanctamaria.pl/regulamin według podanego Harmonogramu.
 4. Konkurs rozpoczyna się według Harmonogramu (patrz: §C Czas i miejsce).
 5. Konkurs jest wydarzeniem wieloetapowym. Zwycięzcy zostają ustaleni przez powołane przez Organizatora Jury i ogłoszeni podczas Uroczystej Gali Festiwalu z Koncertem Laureatów i Prezentacją Zwycięskich Prac (w dalszej części: Gala).
 6. Edycja 2024 odbywa się pod hasłem "W Drodze do Nieba z Maryją" (w dalszej części: Hasło).
 7. Strona Festiwalu znajduje się pod adresem internetowym: https://festiwalsanctamaria.pl.
 8. Strona Festiwalu na Facebooku znajduje się pod adresem internetowym: https://facebook.com/festiwalsanctamaria.

§B Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. Organizator – znaczenie nadano w §A.3
 2. Festiwal – znaczenie nadano w §A.2
 3. Konkurs – Konkurs Muzyczny Festiwalu, którego dotyczy niniejszy Regulamin
 4. Hasło – znaczenie nadano w §A.6
 5. Gala – znaczenie nadano w §A.5

§C Czas i miejsce

Kiedy? Gdzie? Co?
05/01/24 Opublikowanie Regulaminów Konkursów
Szkoły, Domy Kultury, Parafie Eliminacje Szkolne – etap I
01/03/24 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń – przesłanie nagrań wideo dwóch utworów maryjnych: tradycyjnego i dowolnego poprzez Formularz Zgłoszeniowy. Wyjątek: przedszkola, SP I-III i zagranica nagrywają jeden dowolny utwór maryjny
30/04/24 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń wraz z nagraniami wideo
08/05/24 Podanie Harmonogramu Przesłuchań (dla wskazanych i zaproszonych uczestników II ogólnopolskiego etapu Konkursu Muzycznego)
10/05/24 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
w Częstochowie
ul. Przestrzenna 68/70
Przesłuchania w Konkursie
i obrady Jury III miedzynarodowego etapu Konkursu Muzycznego
18/05/24 Ogłoszenie listy Laureatów
bez podania miejsc
26/05/24 17:00 Sala Papieska
na Jasnej Górze
Gala Festiwalu

§D Zasady

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 2. Każdy uczestnik nagrywa 2 utwory: Tradycyjna Pieśń Maryjna (wybrana z listy poniżej) oraz dowolna Piosenka Maryjna. Każdy z nich o nieprzekraczającym czasie 3 minut. Organizator zastrzega sobie możliwość skracania utworów w przypadku dużej liczby uczestników. Wyjątek: przedszkola, SP I-III i zagranica nagrywają jeden dowolny utwór maryjny.
 3. Lista Tradycyjnych Pieśni Maryjnych:
  1. BOGURODZICA
  2. BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA
  3. CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE
  4. CZEŚĆ MARYI CZEŚĆ I CHWAŁA
  5. DO CIEBIE MATKO SZAFARKO ŁASK
  6. DZISIAJ POZDRAWIAMY MARYJO CIEBIE
  7. GDY NAS OGARNIE TRWOGA
  8. GWIAZDO ŚLICZNA WSPANIAŁA
  9. IDŹMY TULMY SIĘ JAK DZIATKI
  10. JAK SZCZĘŚLIWA POLSKA CAŁA
  11. JASNOGÓRSKA PANI
  12. JUŻ OD RANA ROZŚPIEWANA
  13. JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ
  14. KRÓLOWEJ ANIELSKIEJ ŚPIEWAMY
  15. MARYJO JA TWE DZIECIĘ
  16. MARYJO KRÓLOWO POLSKI
  17. MATKO NAJŚWIĘTSZA DO SERCA TWEGO
  18. PO GÓRACH DOLINACH
  19. POLSKI KRÓLOWO
  20. SERDECZNA MATKO
  21. WEŹ W SWĄ OPIEKĘ KOŚCIÓŁ NASZ ŚWIĘTY
  22. WITAJ KRÓLOWO MATKO MIŁOSIERDZIA
  23. WITAJ ŚWIĘTA I POCZĘTA NIEPOKALANIE
  24. Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ.
  25. ZAWITAJ KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
  26. ZDROWAŚ MARYJO BOGA - RODZICO
  27. ZE WZGÓRZ CZĘSTOCHOWY
 4. Nagranie wraz ze Zgłoszeniem należy udostępnić przez Formularz Zgłoszeniowy.
 5. Jedynie soliści mogą brać udział w Konkursie.
 6. Uczestnik może skorzystać z akompaniamentu na żywo lub nagranego, bądź podkładu muzycznego (wersji instrumentalnej). Gra osób akompaniujących nie jest oceniana.
 7. Zakwalifikowany uczestnik do III etapu wykonuje dwa utwory o treści maryjnej: tradycyjny i dowolny. Wyjątek: przedszkola, SP I-III i zagranica– jeden utwór maryjny
 8. Z każdej placówki można dokonać maksymalnie 2 zgłoszeń w danej kategorii wiekowej z wyłonionych eliminacji szkolnych.
 9. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy.
 10. Laureaci Konkursu zobowiązani są do uczestnictwa w Gali i zaprezentowania jednego utworu wybranego przez Jury podczas Koncertu Laureatów. Wyjątek: w przypadku laureatów z zagranicy możliwe jest zaprezenetowanie nagrania bez konieczności przyjazdu na Galę

§E Zgłoszenia

 1. Zgłoszeń do uczestnictwa można dokonywać jedynie przez Formularz Zgłoszeniowy.
 2. Uczestnicy zgłaszani są przez prawnych opiekunów lub nauczycieli/instruktorów.
 3. Uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, mogą dokonywać zgłoszeń samodzielnie.

§F Ocena i nagrody

 1. Jury zostanie powołane przez Organizatora w trakcie przyjmowania zgłoszeń.
 2. Uczestnicy oceniani są w następujących kategoriach wiekowych:
  1. przedszkola
  2. szkoły podstawowe (I – III)
  3. szkoły podstawowe (IV – VIII)
  4. szkoły ponadpodstawowe
 3. Jury może przyznać: nagrodę Grand Prix, I., II. i III. miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dodatkowe wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.

§G Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na publikację wizerunku, pracy.
 2. W kwestiach organizacyjnych należy pisać do Organizatora na adres poczty elektonicznej: aniarybka71@o2.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 730291515 (Anna Rybowicz)
 3. Akceptacja regulaminu wiąże się z akceptacją przetwarzania danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć tutaj: RODO